Du Lịch Hồng Kông

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.690.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 4 (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 3 (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.490.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.490.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫