Du Lịch Hồng Kông

HỒNG KÔNG - CHU HẢI - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU - THANH VIỄN 5N4Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - CHU HẢI - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU - THANH VIỄN 4N3Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: máy bay
9.690.000 ₫

HỒNG KÔNG- CHU HẢI- QUẢNG CHÂU- THẨM QUYẾN

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.690.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 4 (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 3 (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.490.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
15.690.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫