Du lịch nước ngoài

MYANMAR - YANGON - BAGO

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.990.000 ₫

SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT TẾT TÂY

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT NOEL

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - CHU HẢI - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU - THANH VIỄN 5N4Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - CHU HẢI - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU - THANH VIỄN 4N3Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: máy bay
9.690.000 ₫

HỒNG KÔNG- CHU HẢI- QUẢNG CHÂU- THẨM QUYẾN

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: máy bay
14.990.000 ₫

Tour Bangkok - Pattaya T12

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.190.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA T12

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.390.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA T12/1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.790.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA T12/2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.990.000 ₫

DU LỊCH LIÊN TUYẾN SINGAPORE- INDONESIA- MALAYSIA

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.990.000 ₫

DU LỊCH MALAYSIA - SINGAPORE 6N5Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.490.000 ₫

DU LỊCH ĐÀI LOAN - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC T9+T10

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
7.990.000 ₫

DU LỊCH ĐÀI LOAN - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC HÈ 2018

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.880.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.690.000 ₫

ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5N4Đ 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.990.000 ₫

ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5N4Đ 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.990.000 ₫

ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5N4Đ 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.390.000 ₫

ĐÀI LOAN- CAO HÙNG- ĐÀI TRUNG- ĐÀI BẮC 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.990.000 ₫

ĐÀI LOAN- CAO HÙNG- ĐÀI TRUNG- ĐÀI BẮC 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 4 (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 3 (LỄ 30/4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.490.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
15.690.000 ₫

HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HỒNG KÔNG - SKY 100 - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

SEOUL - EVERLAND - NAMI hè 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.990.000 ₫

SEOUL - EVERLAND - NAMI

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

SEOUL - NAMI - EVERLAND - KS5*

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

BANGKOK- PATAYA 5N4Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
7.390.000 ₫

BANGKOK - PATAYA 5N4Đ 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
7.590.000 ₫

BANGKOK - PATAYA 5N4Đ 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.990.000 ₫

DU LỊCH PHUKET THÁI LAN 4N3Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.990.000 ₫

DU LỊCH PHUKET THÁI LAN 4N3Đ 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.590.000 ₫

ĐẤT NƯỚC CHÙA THÁP CAMBODIA: BIỂN VÀ ĐẢO (khởi hành thứ 5 hàng tuần)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: xe
3.990.000 ₫

TOKYO – NÚI PHÚ SĨ - KHU DU LỊCH HAKONE – ĐẢO ODAIBA - LÀNG VĂN HÓA OSHINO HAKKAI 4N3Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
24.890.000 ₫

TOKYO - HỒ ASHI - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE NAGOYA -KYOTO -OSAKA - KANSAI 6N5Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
31.890.000 ₫

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay
13.990.000 ₫

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.880.000 ₫