Tour Tết 2019

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: 27 Tết, Mùng 7, Mùng 8, Mùng 9)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.990.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: Mùng 4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.500.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: Mùng 1)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.600.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: Mùng 2, Mùng 3)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.900.000 ₫

Du lịch nước ngoài

Tour Bangkok - Pattaya

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
7.690.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: 27 Tết, Mùng 7, Mùng 8, Mùng 9)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.990.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: Mùng 4)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.500.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: Mùng 1)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.600.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA TẾT 2019 (KH: Mùng 2, Mùng 3)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.900.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA T10/2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
5.500.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA T10/1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
5.700.000 ₫

BANGKOK- PATTAYA T10

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
5.600.000 ₫

DU LỊCH LIÊN TUYẾN SINGAPORE- INDONESIA- MALAYSIA

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.990.000 ₫

DU LỊCH MALAYSIA - SINGAPORE 6N5Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.490.000 ₫

DU LỊCH ĐÀI LOAN - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC T9+T10

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
7.990.000 ₫

DU LỊCH ĐÀI LOAN - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC HÈ 2018

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.880.000 ₫

Du lịch trong nước

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ (DAMT)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
2.900.000 ₫

ĐẢO BÌNH BA – TIỆC HẢI SẢN TÔM HÙM – MINI BAR – LẶN NGẮM SAN HÔ ĐB

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Xe
1.539.000 ₫

BẾN TRE – TRÒ CHƠI DÂN GIAN THAM QUAN VƯỜN TRÁI CÂY

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 1 Ngày 0 Đêm
 • Vận chuyển: Xe
449.000 ₫

ĐẢO BÌNH BA – TIỆC HẢI SẢN TÔM HÙM – MINI BAR – LẶN NGẮM SAN HÔ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Xe
1.279.000 ₫

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
3.890.000 ₫

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ CÙ LAO CHÀM

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
2.900.000 ₫

BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA 3N2D

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
2.850.000 ₫

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA 4 NGÀY 3 ĐÊM

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
3.400.000 ₫

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
3.950.000 ₫

DU LỊCH MIỀN BẮC KÍCH CẦU GIÁ RẺ 5 NGÀY 4 ĐÊM

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
3.900.000 ₫

DU LỊCH MIỀN BẮC KÍCH CẦU GIÁ RẺ 6 NGÀY 5 ĐÊM

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
5.250.000 ₫

HÀ NỘI- NINH BÌNH- SAPA- HẠ LONG –TUẦN CHÂU

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
4.990.000 ₫

Cẩm nang du lịch